.

0216 482 55 57

Category Archive servis

ileadmin

baca gazı analizi

Baca Gazı Analizi ve Buna bağlı Yanma Ayarlarını Neden Düzenli Yaptırmalıyız?

 

Fosil yakıtlara olan bağımlılık ve sanayi ihtiyaçlarının artmasından kaynaklı enerji tüketiminin artmasına bağlı olarak çevreye verdiğimiz zarar günden güne artmakta.

Kazanlarımızdaki verimsiz yanma  is oluşumu, asit yağmurları ve sürekli artan sayıda alerjik hastalıklara sebep olmaktadır.

Bu nedenle çevre dostu enerji üretimine giden yol, emisyonda azalmadan geçer.

Düşük emisyonlu ısı üretimi aynı zamanda enerji tüketiminide olumlu yönde etkiler. Tabii ki, şartların oluşması için düzgün çalışan, bakımlı bir sisteme sahip olmak gerekmektedir.

Baca gazı analizi, emisyonları görmemizi ve brülörlerini optimum yanma için ayarlamamızı sağlar.

Örneğin ;Yeterli oksijen yoksa veya yakıt / hava karışımı yetersizse, yanan gazlar kısmen

ateşleme sıcaklığının altında soğutulur (aşırı hava veya soğuk brülör duvarları) ve yanma işlemi

tamamlanmadan bacadan atılır. Baca gazı, hala yanıcı bileşenler, çoğunlukla karbon monoksit CO,

karbon C (kurum) ve çeşitli hidrokarbonlar CxHy oluşturur.

 

Baca gazlarında bulunan bazı bileşenler aşağıda gösterilmiştir.

Azot (N2 ) Azot renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır ve yanmada büyük bir rol oynamaz. Hava ana bileşenidir (% 79) ve yanma sürecinin verimliliğini düşürür.

Karbon dioksit (CO2 ) Karbondioksit, insan nefesinde olduğu kadar, yanma durumunda baca gazı içinde de bulunması gereken, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Dünyada izin verilen maksimum konsantrasyon 5000 ppm’dir. Canlıların bulunduğu ortamda yüzde 15’in (150000 ppm) üstündeki konsantrasyonlar ani bilinç kaybına neden olur.

İdeal baca gazı içeriği:

gaz brülörleri / kazanları 10 – 12%

yağ brülörleri / kazanları 12 – 14%

Oksijen (O2 ) Elbette çok önemli bir husus, aksi takdirde yanma yapılamadığından. Oksijen havanın içeriği kısmen hidrojenle reaksiyona girer (H2 ) içerir ve su oluşturur (H2O). Bu su içeriği, baca gazı sıcaklığına bağlı olarak yoğunlaştırılmış ve su tuzağında toplanmış veya baca gazında su buharı olarak kalır.

İdeal baca gazı oksijen konsantrasyonları:

gaz brülörleri / kazanları 2-% 3

yağ yakıcılar / kazanlar 2 -% 6

Karbon monoksit (CO) Çok zehirli, ayrıca renksiz ve kokusuz olduğu için oldukça toksik bir gaz. Maksimum yaşam alanlarında verilen konsantrasyon 50 ppm’dir.

İdeal baca gazı içeriği:

gaz brülörleri / kazanları 70 – 110 ppm

yağ yakıcılar / kazanlar 70 – 160 ppm

(NOx) Azot oksitler, fosil yakıtların yakıldığı tüm yanma işlemlerinde, kısmen de olsa havadaki azot içeriğinin oksidasyonu ve yakıtın organik azot içeriği. ( Bütün proses yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyar, bu nedenle NOx içeriğini düşürmenin bir olasılığı, Fırın sıcaklıklarını ve sıcaklıklarını yanma odasındaki metalik yüzeylerde düşük tutun olabildiğince.) Oluşan nitrik oksit zamanla oksitlenir ve nitrojen dioksit oluşturur (NO2 ). Azot dioksit kahverengi, toksik, suda çözünen bir gaz olup, solunduğunda akciğerlere ciddi zarar verebilir; asit yağmuruna katkıda bulunmak gibi. Güneş ışığındaki UV ışınlarıyla bağlantılı olarak ozon oluşturmaya yardımcı olur.

İdeal baca gazı içeriği:

gaz brülörleri / kazanları 50 – 70 ppm

yağ yakıcılar / kazanlar 50 – 110 ppm